Jeg er i gang med at repetere verbalsystemet med mine 2.g-elever i engelsk – og det er der godt brug for. Jeg har vist dem pædagogiske skemaer med verbets former og verbets tider, og så lavede vi en klassisk ’find alle verberne i teksten’-øvelse hvorefter eleverne skulle plotte disse ind i et verbalskema. Jeg brugte uddrag fra den tekst som de havde læst på hjemmefra, og som de skal arbejde videre de næste par gange. Vi nåede desværre ikke meget mere end at eleverne lige gik i gang med at gå på verbaljagt i teksten. Dette fortsætter vi så med næste gang inden vi tjekker resultatet sammen på tavlen, og så skal der spilles verbaltennis:
Eleverne finder en modstander hver. De får et stykke papir til deling, og når jeg viser et verbum/verballed af dem vi lige har arbejdet med, skal eleverne nu på skift bøje det i andre former og tider – både aktiv og passiv. Eleverne skal ligeledes ud fra hver bøjning (de bestemmer selv hvad verbet skal bøjes i) skrive hvilken tid/form/diatese verbet er sat i. Dette betyder altså at en elev bøjer verbet, skriver tid/form/diatese ud for, og at modstanderen nu returnerer ved at bøje i en ny tid/form/diatese. Den elev der først må give fortabt eller bøjer forkert taber et point (som kan blive til et parti hvis man er stærk i tennistællerregler – og ellers kan du få dem repeteret i videoen her. Det er vel nærmest en lytte-og-forståelsesøvelse i sig selv).
EP