Det er den samme gamle traver, tænker du måske, diskussionen om at computere distraherer eleverne for meget i forhold til det udbytte der er af dem. Men det var det egentlig ikke på en netop afholdt pædagogiske dag hvor vi på mit gymnasium diskuterede hvordan vi kan hjælpe eleverne til at blive bedre til at bruge deres computere og andre devices til faglige formål – og KUN til faglige formål – når de sidder i timerne.

Jeg må indrømme at selvom jeg ingenlunde kan forestille mig computeren, sociale netværk eller andre nye digitale muligheder ude af undervisningen (det er svært nok at forestille sig det bare for et enkelt modul), så er jeg også i højere grad begyndt at indse nødvendigheden af at guide eleverne til at lukke computeren ind imellem, og ikke bare regne med at de selv kan styre det der med at lade sig distrahere af mere underholdende ting på nettet, end det undervisningen leverer.

Vores dag startede med 4 små oplæg fra kolleger om deres hverdag med IT – og deres erfaringer med restriktioner i forhold til brugen af denne. Her gjorde især min kollega Thorkils oplæg indtryk på mig. For han havde indset nødvendigheden af at skrive ind i sine modulplaner på forhånd præcis hvilke øvelser eller sekvenser kræver brug af computere, og hvilke der ikke gør. På den måde skal han ikke gennemtænke situationen når en elev pludselig spørger om de skal bruge computere, og han kan meget bedre forberede sig på den didaktiske tilgang han ønsker til de forskellige sekvenser. For det er jo ikke alle opgavetyper der er lige velegnede til åbne computere, helt ærligt.

Så det jeg tog med mig fra dagen var:

  1. At være meget konkret i min planlægning af hvornår eleverne skal bruge computere. Og huske at fortælle eleverne dette når sekvensen/opgaven introduceres. Dette betyder at mine elever i fremtiden vil skulle lægge computeren væk ved elevoplæg, lærerforedrag, grammatikgennemgang og klassediskussioner. Og ja, selvfølgelig skal eleverne trænes i at tage noter til sådanne oplæg, men mon ikke det er vigtigst i første omgang at træne dem i at høre efter. Og noterne kan vi, hvis de ikke er taget på Smartboardet, tage sammen bagefter. Det kan du fx læse om her.
  2. At være meget mere emsig med at mobiltelefoner skal ligge i tasken – medmindre en specifik øvelse kræver at de kommer i brug.
  3. Jævnligt at tage eleverne – uden computere og mobiltelefoner – med i et andet lokale hvor fokus fx er på at læse koncentreret (jf. min kollega Sidsels indlæg her).
  4. At have konkret fokus på at lære eleverne at bruge computeren og sociale medier professionelt og ikke kun til privat underholdning.
  5. At være meget mere efter elever der ikke lever op til vore studie- og ordensregler om at computeren udelukkende skal bruges til faglige formål i undervisningen.

Det virkelig givtige ved denne pædagogiske dag var efter min mening at vi fik diskuteret nogle retningslinjer, og selvom vi langt fra er enige om om det er en god ide at sætte en blokering på Facebook på skolen eller at sanktionere hårdere mod elever der overtræder reglerne, så fik vi alligevel en diskussion der bragte os til enighed om at det ikke længere skal være den enkelte lærers kamp mod vindmøllerne, men at vi altså her alle sætter ind for at lære eleverne at anvende deres hjælpemidler professionelt, så disse hjælpemidler netop bliver en hjælp og ikke en stressfaktor og forstyrrelse.

Du kan læse meget mere – og meget mere klogt – om sociale medier (og computere/devices) i undervisningen i denne her bog:

Tække og Paulsen: Sociale medier i gymnasiet: mellem forbud og ligegyldighed. Forlaget Unge Pædagoger, 2013

EP