Min søn var syg den anden dag, men jeg er presset på at nå det jeg gerne vil inden jul med mine hold, så det lykkedes mig hurtigt at få planlagt en time der kunne afvikles uden mig til stede – og samtidig fik jeg prøvet en ny ide af.

Mine 2.g engelskelever arbejder for tiden med et forløb om hip hop, og jeg vil gerne sætte fokus på at systematisere analyse og fortolkning af lyrik i det forløb. Det har betydet at vi har lavet flere tavlegennemgange af teksterne, end jeg tidligere har gjort med dem, og som oftest har de siddet individuelt og skrevet noter til den tekst vi arbejder med, inden vi samler op på klassen. Men der er jo aldrig tid til at få alle de noter de sidder med individuelt op på tavlen, og jeg har ofte tænkt at der går flere guldkorn tabt på den måde, så her er hvad jeg prøvede:

Jeg tog teksten til sangen de skulle arbejde med og satte den ind i et GoogleDocs-dokument, som var inddelt i en tabel. Hver linje (eller et par linjer sammen) fik så et felt i tabellen, og så var der en blank kolonne til højre. Sådan her:

I stedet for at eleverne sad med deres eget dokument og skrev noter til det de lagde mærke til i teksten, skrev de alle sammen i dette GoogleDocs-dokument, og på den måde blev alle deres noter samlet med det samme. Min oprindelige ide (hvis jeg havde været til stede) var så at vi med udgangspunkt i dette dokument nu kunne uddybe analysen og fortolkningen, men denne dag endte det så bare med at jeg sad hjemme i sofaen med et sygt bette pjevs og kunne følge med i hvad eleverne skrev, samtidig med at jeg selv kunne skrive til hvor jeg synes tingene skulle uddybes.

Det er ikke noget nyt for mig at bruge GoogleDocs-dokumenter til at lade elever samle noter, men det er nyt for mig at bruge det så tekstnært som her. Jeg har ikke fået samlet op på det endnu, men jeg vil helt sikkert lave denne øvelse igen fremover, så eleverne netop, i stedet for at skrive deres umiddelbare betragtninger til teksten ned individuelt, med det samme skriver disse ideer ind i et GoogleDocs-dokument hvor vi kan bruge dette som udgangspunkt for den videre analyse og fortolkning.

EP