Jeg har samlet stemmer fra mit lærernetværk til en lille julekalender. Kolleger fra rundt omkring har delt en undervisningssekvens, som de holder særligt af, med mig. Dette kan være en øvelse, et spil, et bestemt emne, en tekst eller noget andet, som disse gymnasielærere synes altid fungerer godt for dem.

Så denne julekalender vil være en mangfoldighed af stemmer og fag. God fornøjelse med at læse med i december.

Mit favorittrick i danskundervisningen er benspænd. Jeg forsøger konsekvent at indlægge benspænd i de kreative og produktive opgaver, jeg elsker at give eleverne. Skal eleverne fx skrive et digt, en artikel, en argumentation, en tale osv., så får de fra begyndelsen de basale instruktioner (afsat tid, opgavens tema og krav), men undervejs fordeler jeg forskellige benspænd til grupperne. Eksempler på sådanne benspænd kan være: anvend overdreven patos, rim undervejs, inddrag sætningen xxx, begynd og afrund teksten med samme formulering, inddrag 5 ord fra et bestemt semantisk skema (fx snowboard, spejder, kage, håndværker). Jeg oplever, at benspændene ofte inspirerer elever, der ellers er kørt surt i en opgave (og troede de var færdige), til at være kreative.
-Christina, dansk
EP