Jeg har samlet stemmer fra mit lærernetværk til en lille julekalender. Kolleger fra rundt omkring har delt en undervisningssekvens, som de holder særligt af, med mig. Dette kan være en øvelse, et spil, et bestemt emne, en tekst eller noget andet, som disse gymnasielærere synes altid fungerer godt for dem.

Så denne julekalender vil være en mangfoldighed af stemmer og fag. God fornøjelse med at læse med i december.

Når eleverne skal undervises i fysikken bag tidevandet, er det altid oplagt at de bruger sig selv. Jeg får 8 elever til at stille sig i en cirkel og være tidevandet, en elev skal stå i midten og være jorden, mens én elev står uden for cirklen og er månen. En elev skal derudover agere som ’kraft’. Det er ’kraftens’ opgave at flytte ’tidevandet’ hen mod månen i forhold til den afstand, eleverne har til månen: Jo tættere på månen man er, jo længere skal man flyttes. Det er sjovt, fordi eleverne får en klar fornemmelse af, at alt vand på jorden påvirkes af månen, og øvelsen illustrerer det bedre end 10 modeller med pile og farver og hvad har vi.

-Kenneth, fysik

EP