juvenile port folioForleden læste jeg på bloggen Læring i det 21. århundrede et interessant blogindlæg om individuelle opgaver med skriveworkshops. Det blev jeg vældig inspireret af og tænke at det i disse feedback- og synlig læring-tider giver god mening at bruge sådanne opgaver til opsamling efter hvert forløb.

Eleverne får et fast rammesæt af opgaver de skal løse individuelt efter et forløb. Dette kan enten være som stationstræning eller som frit valg mellem opgaverne i stedet for at give den faste, mere traditionelle test. Eleverne arbejder selvstændigt i et helt modul med at reflektere over det tilegnede stof, og produkterne afleveres som en test, og arbejder man med porteføljer, kan produkterne efterfølgende ende der.

Det kunne fx være:

  • Kreativ skriveøvelse: Lad eleverne skrive et digt, en novelle, en avisartikel, et debatindlæg eller noget helt andet som skriver sig ind i forløbet. Har det fx været et forløb om en litterær isme, er det oplagt at bede dem skrive sig ind i denne isme. Sørg for til denne opgave at stille meget skarpe krav til indholdet, så det faktisk også tester deres viden om emnet.
  • Ordarbejde/begrebsforklaring: Eleverne laver en ordbog med centrale begreber og gloser fra forløbet. Der skal selvfølgelig forklaringer til og refleksion over hvorfor netop disse begreber er relevante.
  • Mundtlig præsentation: Lav en TED-Talk over emnet (eller et 1-minuts foredrag eller en podcast i et bestemt format så som Skønlitteratur på P1, Sprogminuttet eller et indslag til Orientering på P1).
  • Curating: Eleverne får til opgave at samle de bedste, mest relevante ekstramaterialer der kan bruges i arbejdet med dette tema. De skal forklare hvordan materialet passer ind i temaet.