Grønland 2015

Nuuk, 2015

Når der skal samles op på en time, kan gruppefremlæggelser være tæt på ligeså dræbende som elevpræsentationer. Her er nogle forslag til andre måder at samle op på timens arbejder på.

 1. Alle skriver et stikord fra timen på tavlen. Enkelte udvælges og forklares.
 2. Skriv et-minuts afleveringer på baggrund af timen: Hvad har du lært om xxxx i dag?
 3. Skriv 150-ords resumeer af timen.
 4. Skriv et brev/en mail/ en sms til en elev der ikke var tilstede om hvad der er foregået.
 5. Skriv statusopdateringer på Facebook om hvad der er foregået på timen (postes ikke nødvendigvis. Det er bare genren der angives her).
 6. Lav en opskrift over det lærte.
 7. Skriv 10 bud over det lærte.
 8. Skriv timen om til en kort nyhedsartikel.
 9. Elever formulerer hver et spørgsmål om indholdet til timen. I grupper af fire diskuteres/besvares disse spørgsmål. Enkelte samles op på klassen efterfølgende.
 10. Giv eleverne en quiz på et bredt spørgsmål som burde kunne besvares ud fra timen. Forlad rummet, og giv eleverne 5 minutter til at komme frem til et svar i fællesskab. Kom ind og hør svaret.
 11. Læreren ved alt! Lad eleverne stille alle de spørgsmål de overhovedet kan finde på, til dagens time.
 12. Giv eleverne centrale stikord fra timen, og bed dem skabe en rækkefølge over anvendelighed af disse ord. Start med det væsentligste ord. Diskuter deres rækkefølger. Du kan bruge Wordjuggle til at lave dine stikordskort.

Jeg er i Nuuk i Grønland hvor jeg netop har holdt kursus om internettet i danskundervisningen. Det er derfor stemningsbilledet fra denne umanerligt smukke dag lige skulle med.