Hvis du mangler lige mangler en podcast, som kan tegne tendenser inden for undervisning og give dig (nye) vinkler på mange forskellige aspekter af lærergerningen, så er BRN – BAM Radio Network måske noget for dig. Det er en amerikansk undervisningspodcast, som i ret korte afsnit beskæftiger sig med både nye trends og eviggyldige problemstillinger i undervisningsverdenen.

Jeg har lige hørt et af de ældre afsnit på 10 minutter om feedback på (især) skriftlighed. Flere af pointerne kender vi, men de er fine at få repeteret. For eksempel understreges det i podcasten, hvor sundt det er at huske på, at vi ikke giver feedback for at gøre den afleverede opgave perfekt, men for at gøre den næste opgave bedre. Så hvad er det, vi gerne vil lære eleven med den feedback, vi giver, og står dette klart for eleven?

Den sidste pointe om feedback fra motivations-psykolog Edward L. Deci er ”Be honest, and clear, and direct, and supportive”. Det er i hvert fald fire adjektiver, jeg godt vil have skinner igennem i den feedback jeg giver fremover.

Og nu vil jeg høre den her om ‘Five Ways We’re Helping Students Improve Their Writing Skills With ChatGPT

BAM Radio Network står bag 5000 mini-podcasts om undervisning (jeg ved ikke, om de alle kan findes på sitet), og man kan følge BRN på Spotify eller andre podcast-apps.