Sæt fokus på ord, deres sammenhæng, semantiske felter, konnotationer osv. ved at lade eleverne skrive digte over digte.
Riv ordene i et digt fra hinanden. Giv eleverne ordene, og bed dem lave et digt hvor de kun må bruge de tildelte ord. Hvilke tematikker springer i øjnene? Er der ord der mere naturligt passer sammen end andre? Hvorfor?
Engang fandtes der gratis IT-variationer med programmer der skar alle ordene i stykker for dig, så de var lige til at flytte rundt på. Disse gratis versioner synes at være forsvundet, men på Triptico kan du finde en betalingsversion.
Og ellers er det jo ret let at sætte ordene ind individuelt i Notebook-softwaren til SMARTBoardet, så man kan flytte rundt på dem der.
EP