Den mest simple måde at dele en klasse på er at sende en halvdel ud for at løse en opgave mens den anden halvdel bliver i klassen og gennemgår en opgave sammen. Giv for eksempel ude-gruppen en grammatikopgave mens inde-gruppen diskuterer en tekst. Dette kræver ganske enkelt kun at man planlægger en opgave hvor man som lærer ikke nødvendigvis behøver at være til stede. Arbejdet fra ude-gruppen kan så gennemgås, når klassen igen er samlet, men husk endelig at der skal være en slags opsamling hvor eleverne bliver gjort ansvarlige for deres produkt fra det selvstændige arbejde. Ellers risikerer man let at eleverne ser ude-arbejdet som useriøst.

Fordelen ved klassedeling er at mere tilbageholdne, tavse elever får lettere ved at komme på banen, og at du som lærer har lettere ved at overskue de tilstedeværende.

Hvordan klassen deles, er op til eget eller elevernes temperament: En tilfældig deling; drengene og pigerne; de der synes de er gode til at sige noget i timerne, og de der synes de er tavse; de der synes de har forstået dagens lektie, og de der synes den var svær osv osv osv. Jeg selv tør ikke dele efter fagligt niveau (medmindre eleverne selv får lov til at vælge) – det synes jeg, er for stigmatiserende – og jeg lader derfor tit eleverne selv vælge sig ind i grupper efter de sidste af de nævnte inddelingsmåder. Det betyder at delingen ikke er altid er lige i midten, men det er sjældent et problem.

EP