En variation til måder at dele klassen på er at tilføje en opgave, så de to ude-grupper ikke laver det samme, men undervisningen differentieres mere. Det vil sige at når klassen bytter roller, laver de ikke det samme, som de ellers gør i mit forslag til 50-50-delingen. I denne variant kan man i stedet bede den første ude-gruppe lave arbejdsspørgsmålene til dagens tekst, og den anden ude-gruppe besvarer så disse spørgsmål (og vurderer dem). Inde på klassen kan en lignende øvelse finde sted: Her kunne den ene gruppe lave grammatikopgaver/glosespil/repetitionsopgaver osv., som den anden gruppe skal løse. Eller man kan lade grupperne, når de arbejder på klassen, løse de samme opgaver.
Altså: del klassen i to, og send halvdelen ud med den opgave at lave arbejdsspørgsmål til dem der er blevet inde i klassen. Indegruppen laver her evt. grammatikopgaver til dem der er gået ud eller løser selv nogle opgaver.
Byt efter en passende rum tid.
Den nye udegruppe besvarer og vurderer arbejdsspørgsmål lavet af deres klassekammerater.
Den nye indegruppe laver evt. det samme som den første indegrupper, eller de løser opgaver lavet af den første indegruppe.

Bare husk: Det er vigtigt at der samles op på løste opgaver, så ingen elever føler at deres selvstændige arbejde har været spildt.

EP