Et SMARTBoard er et fantastisk sorteringsredskab. Brug det til at illustrere og diskutere forskellene mellem to elementer. I novellen Sofus er læge og mor er syg af Jens Blendstrup (2002) er der mindst tre virkeligheder på spil – Sofus’, mors og en fælles. Du kan som lærer skrive en masse eksempler fra teksten op i bokse, dele boardet ind i to kolonner (mors virkelighed og Sofus’ virkelighed) og få eleverne til at sortere eksemplerne helt fysisk på tavlen. Delte virkeligheder må stå i midten. Dine eksempler (og med et udgangspunkt i Blendstrups novelle kommer det helt af sig selv) skal selvfølgelig ikke kun være sort-hvide, men gerne lægge op til at her er noget der kan diskuteres. Eleverne må flytte rundt på eksemplerne ligeså tosset de vil, så længe de kan argumentere. (Ideen til arbejdet med lige præcis denne novelle er taget fra Rasmus Grøn og Stine Johansen: Nye øjne at se med: Virkelighedstemaet i ny dansk litteratur. Dansklærerforeningens Forlag, 2007)

Du kan også få eleverne til at lave denne type sorteringsøvelser til hinanden i tekstlæsningen: Få f.eks. en gruppe elever til at knytte adjektiver til hhv. Lassefar og Pelle i en gennemgang af Pelle Erobreren (uddrag fra Barndom), og få derefter gruppe to til at sortere adjektiverne, evt. med gruppe 1 som ’dommere’ (se også opgaver til hinanden).

Du kan også bruge sorteringsøvelser til grammatikøvelse, hvor du beder elever sortere ordklasser, gradbøjninger, tider, tællelige fra utællelige sustantiver osv osv osv.

EP