Man kan selvfølgelig bruge skriveøvelser til tusind ting i tekstlæsning, bl.a. hurtigskrivninger over umiddelbare reaktioner på en tekst, tekstens tematik, tekstens udtryk og så videre. Men man kan også bruge skriftligheden til at besvare arbejdsspørgsmål. Stik hver elev et stykke papir, eller sæt dem foran en computer, giv dem et arbejdsspørgsmål til teksten (her er det vigtigt at de enkelte spørgsmål ikke er afhængige af et andet spørgsmål –altså at de kan besvares individuelt), og bed eleverne skrive et svar på deres spørgsmål i ca. 3-5 minutter. Når alle har skrevet, rejser de sig fra deres plads, men efterlader deres skriftlige produkt. De rykker nu hen til pladsen ved siden af, læser spørgsmålet som hører til pladsen der, læser det foregående svar og føjer til og kommenterer det svar. Bliv ved til alle elever har besvaret alle spørgsmål. Tilbage ved udgangspladsen læser den oprindelige elev nu de samlede svar igennem og forbereder at præsentere spørgsmål og svar nuanceret og sammenhængende. Du behøver ikke have et nyt spørgsmål til hver eneste elev, men del i stedet klassen ind i grupper á 6-7 elever, som rokerer imellem sig. I fremlæggelsen kan de 2-4 elever i klassen som har det samme spørgsmål, så støtte hinanden.
Øvelsen er god til at holde alle elever koncentrerede og giver alle elever et konkret ansvar i præsentationen. Derudover bliver det mindre trivielt for eleverne at høre på fremlæggelserne af spørgsmålene da de selv har været med til at producere fremlæggelserne.

EP