Ideen med en matrixgruppe er at medlemmerne stammer fra forskellige steder, og at eleverne i en matrixgruppe har hver deres informationer, som de deler med hinanden. Disse informationer har de fundet frem til i deres oprindelsesgrupper.

Matrixgrupper kan bruges i en stjernehimmel af sammenhænge:
–  Er dagens tekst for lang til den enkelte elev, kan mindre grupper af elever få bestemte dele af teksten tildelt, som de så skal præsentere for hinanden i matrixgrupper bestående af elever med forskellige tekststykker.
– Eleverne kan i en gruppe sættes til at undersøge et bestemt emne, og i matrixgrupper præsenterer de efterfølgende hvad de i deres oprindelige gruppe fandt ud af (se Den alt for lange tekst).
– En måde at samle delingen fra Opgaver til hinanden op på (så alt det eleverne lige har snakket om i gruppearbejdet, ikke bare bliver gentaget, og læreren endnu engang bliver en squash-væg der tager imod bolde og slynger dem tilbage igen) er matrix-gruppe-systemet. Efter endt ude- og indearbejde deles klassen ind i mindre grupper á 4 elever – to fra hvert hold – som nu præsenterer svarene fra den anden gruppes opgaver. Grupperne der har produceret opgaverne/spørgsmålene, fungerer som rettenøgler og kommentatorer.

Fordelen ved matrixgrupper er at alle elever holdes ansvarlige for den viden de tilegner sig i deres første opgave/første gruppearbejde. Alle har et ansvar for at give disse informationer videre, og det er ikke muligt bare at køre på frihjul i et gruppearbejde.

EP