Selvom du bruger en interaktiv tavle, behøver du jo ikke vælge de ord ud for eleverne som du mener der skal lægges særlig vægt på i en digtlæsning (som tilfældet er i mit forslag til digtlæsning). Brug en Keyword pad-side fra Notebookfiler og -sider fra Lesson Acitivity Toolkit til at sætte fokus på helt centrale ord i en tekst. Teksten må dog helst ikke være for lang, da det hurtigt bliver besværligt at flytte ordene hvis man skal scrolle på siden. Få eleverne til at komme op til tavlen og dobbeltklikke på ord de lægger særligt mærke til i en tekst, eller ord der særligt knytter sig til titlen eller navneordene i teksten eller nogle helt andre ord. Når ordet er markeret, kan det uden videre kopieres over på notesblokken ved et flyt med fingeren. Her er de særligt udvalgte ord nu fremhævede, og I kan flytte rundt på dem som I vil for at illustrere de sammenhænge, der skal fremhæves. Øvelsen skærper blikket for nøgleord, men er også et rigtig godt udgangspunkt for diskussioner. Det er jo ikke altid alle er enige om valg af ord.

I en gennemgang af digtet ’Verbena’ af Sophus Claussen beder jeg allerførst eleverne associere til titlen ’Verbena’. ’Kvindelighed’ og ’udsagnord’ plejer at være blandt associationerne, og jeg skriver elevernes udsagn ud for titlen. Herefter beder jeg dem vælge de ord ud, de særligt lægger mærke til i digtet, og så deler eleverne ordene ind i semantiske felter. Og så viser der sig hurtigt et mønster i samspillet mellem noget musisk skabende, den erotiske kvinde og naturen (verbena er også en plante), og alle disse betragtninger samles i en fortolkning.

EP