Hvorfor ikke lade eleverne vælge de måder de mener de bedst ville kunne lære nogle udvalgte gloser på? Giv dem 4 valgmuligheder (eller flere) og bed dem lære gloserne gennem tre af disse fire muligheder.

1: Eleven laver et individualiseret slags billedlotteri hvor hun finder billeder som hun forbinder stærkt med gloserne (et billede til hver glose). Billederne sættes ind i et dokument sammen med de tilhørende gloser. Bagefter beder du eleven sætte sig sammen med en anden elev med samme øvelse, og nu skal de forklare hinanden deres gloser ud fra billederne.

2: Eleven laver en sætning med hver glose – altså bruger glosen aktivt – og afleverer det færdige resultat til læreren.

3: Eleven laver en gloseøvelse til de andre elever, som f.eks. indebærer at de andre skal sætte glosen sammen med den rigtige oversættelse eller forklaring. En sådan øvelse kan laves som et puslespil ud af papir eller på den interaktive tavle.

4: Eleven indtaler både glose og en sætning hvori glosen indgår, i Audacity eller i diktafonen på sin mobil – eller et helt andet lydoptageprogram, der kan konvertere filen til en MP3-fil. Filerne uploades på klassens e-læringsplatform. Herefter kan du senere spille klippet for resten af klassen og bede de andre elever forklare hvad glosen betyder.

EP