Skal I læse et længere digt i flere strofer eller måske ligefrem en sonetkrans, kan du give eleverne førstelinjerne fra hver strofe eller hver linje fra mestersonetten og bede eleverne skrive små tekster med udgangspunkt i disse linjer. Når teksterne læses højt, kan I lytte efter tematikker, og på den måde spores I sandsynligvis allerede nu ind i det originale digts tematikker.

EP