Smartboardet bliver ind imellem kritiseret for at egne sig bedst til curriculum-undervisningen, og selvom det altså bestemt også kan bruges til kompetence-træning (f.eks. fremlæggelser, at bevise i en tekst, at organisere ideer og skabe sammenhænge mellem disse), så er det et rigtig godt middel til at slå begreber fast med. Mine elever har for nylig arbejdet med troper og figurer. I Random text tool, som man finder under under Lesson activity toolkit – Interaktive og multimedia, skrev jeg et antal forskellige sætninger hvor hver sætning indeholdt en af de troper eller figurer vi havde talt om. Ved at trykke på den store gule pil på Random text tool kommer sætningen ud på tavlen, og så er den lige til at flytte hen i en tilhørende tabel med navnene på troperne/figurerne. Ved at klikke på selve den blå kasse kommer den næste sætning frem. Skal du øve gloser, kan du jo skrive antonymerne i kassen, trykke dem ud af kassen og sætte dem sammen med den tilhørende glose. I kan lave en vandrehistorie hvor hver elev får et ord fra kassen, der skal indgå i hans eller hendes sætning. Et lignende værktøj – Random image tool – viser billeder i en tilfældig rækkefølge. Brug det i tekstlæsningen til at metaforisere en karakter. Når et billede bliver vist, skal eleverne diskutere hvilken karakter billedet i størst grad knytter sig til, og hvorfor. Sørg for ikke at vælge illustrationer fra teksten, men netop billeder der forholder sig metaforisk til teksten.

EP