Brug omskrivningsøvelsen til at få sat en ny formulering på centrale tematikker og begreber, og brug den til at skabe refleksion på kanten af kassen. Omskrivningsøvelser giver for det meste et godt grin i klassen fordi vi netop hører om et emne på en helt ny og ofte overraskende måde. Men ideen med at lære om et emne eller formulere et emne inden for en ny genre og derigennem selvstændigt at bearbejde emnet må ikke undervurderes. Der ligger en stærk tilegnelsesproces gemt i denne øvelse.
EP