Samme princip som sorteringsøvelsen gør sig gældende i en personkarakteristik jeg bruger på Smartboardet. I arbejdet med Hamlet sætter jeg Hamlet op over for de andre centrale mandlige karakterer i stykket. Jeg har skrevet en del udsagn eller adjektiver til personerne, og elevernes opgave er nu at flytte udsagnene til de karakterer de mener udsagnene beskriver. Eleverne skal naturligvis hele tiden argumentere, men på baggrund af denne flytten rundt får vi en diskussion om personkarakteristikkerne og personerne i forhold til hinanden.

EP