Ikke alle elever er lige store tilhængere af gruppearbejde. Hvorfor ikke give eleverne muligheden for at vælge mellem individuelt arbejde eller gruppearbejde. Elever der gerne vil arbejde i grupper, kan få lov til at besvare arbejdsspørgsmål til en tekst mens individuelt arbejdende elever kan søge på nettet omkring forfatteren, perioden, skrivestilen eller noget helt andet. Varier ved at spørge hvem der kunne tænke sig at arbejde med arbejdsspørgsmål til teksten i grupper før spørgsmålene gennemgås på klassen, og hvem der kunne tænke sig at tale om teksten og arbejdsspørgsmålene uden først at have arbejdet i grupper. Enten kan klassen deles så gruppearbejdsgruppen går ud mens individualisterne bliver inde og snakker om teksten. Når der byttes kan individualisterne få en krea-opgave eller en net-research opgave. Eller individualisterne kan starte med en skattejagt på internettet, så både individualister og gruppearbejdsmænd er færdige på samme tid, og alle kan samles til diskussion om dagens tekst på klassen.

EP