Lav avisoverskrifter til en tekst.

Skær ind til benet af teksten: Bed eleverne formulere novellen eller digtet eller lærebogstekststykket som en fængende avisoverskrift. Efterfølgende kan vægtningen af forskellige tematikker i forskellige overskrifter uddybes i en klassediskussion.

Den omvendte –giv eleverne avisoverskriften.

Giv eleverne en ’avisoverskrift’ til en novelle eller et digt, og bed dem udfolde en avisartikel over overskriften. Dette sporer eleverne ind på den tekst de skal i gang med allerede inden de har set den, og efterfølgende kan I jo diskutere hvordan deres artikler stemmer overens med selve teksten, og hvori eventuelle væsentlige forskelle ligger, og hvad der vildledte eller vejledte dem.

EP