Her er et løsningsforslag til hvordan du kan dele/differentiere din klasse, så du med store klasser kan få mulighed for at arbejde koncentreret med en mindre gruppe elever ad gangen.

Del klassen i tre grupper – tilfældige eller ej – som alle tre på skift kommer til at lave det samme. Hver station tager lige lang tid, og sørg for at give eleverne klare instrukser om hvor lang tid de skal bruge hvert sted. I denne model er det mest hensigtsmæssigt at læreren er på tale-stationen, men andre fag og andre lærere kunne måske foretrække en anden løsning. Delingen kræver tre rum hvoraf dog kun det ene behøver en tavle (interaktiv eller ej) – de to andre rum kan være ganske små eller åbne (et bibliotek eller mødelokale er fint).

Skriveøvelse: Giv eleverne et par overskrifter, evt. titler fra tekster de har læst, emner de har gennemgået eller noget helt tredje. De skal nu skrive hvad de har lært om denne tekst eller dette emne, hvordan det spiller sammen med andre tekster eller andre emner, og hvad de ellers kan finde på. Disse tekster kan enten skrives på et stykke A3-papir, som bliver liggende på stationen, eller i et Word-dokument på klassens computer. Eneste regel er at ingen må viske i noget andre har skrevet. De sidste to grupper der kommer ind skal ikke blot selv tilføje noget til teksterne/emnerne, men også forholde sig til og kommentere det, der allerede er skrevet.

Snakkeøvelse: eleverne har hjemmefra forberedt taler på 3 minutter om et bestemt emne (her kan man enten vælge et emne der har konkret forbindelse til undervisningen som en slags repetition eller et tilfældigt emne). Det er op til eget temperament om man ser en fordel i at eleverne har haft forberedelsen af talen for som lektie, eller om de skal springe lige ud i det. Træn enten viden om et emne, sprogfærdighed, retoriske evner eller hvad du nu kan finde på. Du vælger selv fokus.

Konkret øvelse: eleverne løser på denne station en mere konkret opgave, som kunne være en oversættelse, en grammatikøvelse eller noget helt andet. Vigtigst er det at de kan (prøve at) løse denne opgave uden læreren, og at I kan rette den sammen bagefter.

Der er naturligvis en samlet opsamling på skriveøvelsen og grammatikøvelsen, så ingen opgaver er spildte.

Fordelen ved en deling som denne ligger især i talegruppen hvor elever der har svært ved at tale for store grupper, får et mere trygt miljø at holde deres taler i. Derudover er det en fin måde at repetere en tekst eller et emne på gennem flere aspekter, der kan sætte fokus på sammenhængen.

Den grundlæggende ide med organiseringen her kan selvfølgelig varieres på flere måder. For et mere sammenhængende forløb og samspil mellem de tre stationer kunne det ene rum jo være en grammatikopgave knyttet til en tekst (altså behandling af et særligt grammatisk problem der er repræsenteret i teksten), en diskussion af grundlæggende analysegreb om teksten (personkarakteristikker, miljø, sprog eller noget andet) kunne finde sted i talerummet, og i tredje rum kunne elever afprøve tematikker på teksten. Forberedelsen behøver ikke tage tre gange så lang tid. De fleste af os inkluderer sikkert alligevel i en eller anden grad ofte alle tre elementer i en tekstgennemgang, men her lader du bare eleverne arbejde asynkront med de forskellige sekvenser.
Og så ønsker jeg ellers god weekend herfra.
EP