Mere end en egentlig skriveøvelse er dette en måde at træne kategorisering og sammenhænge på. Jeg har svært ved at forestille mig at projektet bare kan klares i en håndevending, men derimod kræver det både forberedelse og elevtid. Projektet går ud på at få eleverne til at lave en antologi. Eleverne kan vælge et emne som de ønsker at undersøge grundigt, og herefter udvælger de repræsentative tekster for dette emne til en antologi. Det kunne f.eks. være kærlighed i engelsk, og eleverne kunne her inkludere alt fra en Shakespeare-sonet til en novelle af Raymond Carver. Det kunne være en antologi til en periode i dansk litteratur, som derefter kommer til at lægge til grund for undervisningen. Eller det kan være en antologi/lærerbog til et emne om Sydafrika hvor eleverne både skal inkludere skønlitteratur, avisartikler, internettekster eller andet. Selvfølgelig kan billedmaterialer, videoklip og lydfiler også inddrages til alle former for antologier. Eleverne skriver en indledning til antologien, som redegør for nogle af de overvejelser der ligger til grund for udvælgelsesprocessen af litteratur, og måske kan du bede eleverne skrive små indledninger til hver enkelt tekst, som siger lidt om tekstens samspil med andre tekster i antologien, eller som formidler nødvendig baggrundsviden. At bede eleverne stille arbejdsspørgsmål eller opgaver til materialet er også en mulighed. Ja, projektet her (for det er et projekt) vil kræve arbejde og grundigt research for både lærer og elever, men eleverne får mulighed for at arbejde sig ind i et emne og se deres produkt blive anvendt bagefter.

EP