Outburst handler om at gætte 10 helt bestemte gloser, som du har stående på et hemmeligt kort. Skriv ti gloser op inden for en kategori, f.eks. ’dairy products’, og del eleverne ind i 2 hold. Giv det ene hold kategorien, og bed dem om at råbe alle de gloser inden for kategorien de overhovedet kan komme i tanke om, men de får kun point for de ti særlige ord, du har stående på dit hemmelige kort. Det vil sige at selvom ‘yoghurt’ er et mælkeprodukt, giver det kun point hvis det er et af de ti ord du har på kortet. Holdet får ca. 1 minut til at gætte. Og ja, de råber alle i munden på hinanden, så det gælder om at høre godt efter som lærer, være hurtig til at give point og kun give point én gang for hver rigtig glose. Når minuttet er omme, er det næste holds tur med en ny kategori. Det behøver ikke kun være gloser du træner i fremmedsprogsundervisning, men generelle begreber fra et emne, f.eks. ’filmiske virkemidler og genrer’, og så er montageklipning, kontinuitetsklipning, frøperspektiv, asynkron lyd og dokudrama måske nogle af de begreber du har på kortet.
I en variation kan eleverne jo selv lave glosekort eller begrebskort og ‘teste’ hinanden.
Under materialer finder du eksempler på glosekort til engelsk.
EP