Engelsk er et sprog med rigtig mange homofoner (ord der lyder ens, men betyder (og staves) forskelligt) hvilket kan resultere i nogle meningsforstyrrende stavefejl hos eleverne. Så sæt fokus på disse fejl med homofon-opgaver.

Homofonlabyrinten

Lav en masse veje af sætninger i kasser hen over et A4-papir, men lad kun én vej ved hver kasse være rigtig. Få eleverne til at finde vej gennemlabyrinten mens de hele tiden fortæller hvorfor de vælger lige præcis denne vej, og hvad de ’forkerte’ homofoner betyder. Du skal være velkommen til at bruge min brors labyrint, som findes under materialer.

Homofondiktat
En anden måde at sætte fokus på homofonerne er gennem diktater. Bed eleverne skrive alle de måder ned, som det du siger, kan staves på, f.eks: ’steal/steel’ ’know/no’ eller ’red/read’. Læs ca. 10 ord højt. Herefter kan I sammen gennemgå hvilke stavemåder eleverne fandt, og hvad de forskellige stavemåder så egentlig betyder.

Homofonforklaringer
Eller del eleverne ind i par, en halvdel af parret vender ryggen til klassens projekter, og du viser nu i ca. 10 sekunder et homofonpar f.eks. heir/air. Den partner der kan se ordene forklarer homofonerne (what you breathe and somebody who inherits from somebody else) for sin makker, som skal forsøge at gætte homofonerne, inden de næste homofoner kommer op på tavlen. Når halvdelen af ordene er blevet vist, beder du eleverne bytte plads så gætteren nu bliver forklarer.

EP