Lav en eksamenstræning på klassen hvor alle bliver prøvet i den samme tekst, og alle får lov til at være på. Del eleverne ind i grupper af tre hvor hver elev tildeles en rolle som henholdsvis elev, som lærer og som censor. Det er selvfølgelig elevens rolle at fremlægge den læste tekst eller det læste emne som om eleven var til eksamen i dette. Det er lærerens rolle at hjælpe eleven hvis denne kommer i bekneb, men det er også lærerens rolle at høre eleven i de dele af teksten/emnet som eleven ikke selv kommer ind på. Censor skriver noter til gode og mindre gode ting i fremlæggelsen. Men censor skal også være klar med uddybende spørgsmål hvis både elev og lærer går i stå. Runden slutter af med feedback fra censor. Når hele seancen er forbi, rykker alle elever en gruppe til højre og bliver til lærere, alle censorer rykker en gruppe til venstre og bliver elever, og alle lærere bliver siddende og bliver til censorer. Nu gentages gennemgangen i den nye gruppe. Når også denne eksamination er slut, rykker lærere til højre og bliver censorer, alle elever rykker til venstre og bliver lærere, og alle censorer bliver siddende og bliver til elever. Gennemgangen spilles en sidste gang.

Teksten er således blevet gennemgået og lyttet til af alle elever, og forhåbentlig er gennemgangen blevet mere og mere kvalificeret i nuanceringen og strukturen efterhånden som eleverne har set hvad der fungerer og ikke fungerer. Øvelsen kræver at alle ved at de hjemmefra skal forberede teksten eller emnet som om de skulle til eksamen. Der kan være en pædagogisk fordel i at lade mindre sikre elever starte som lærere eller censorer, for på den måde kan de netop se først hvordan andre vælger at præsentere emnet.
Jo, dette giver selvfølgelig også elever der ikke har forberedt sig hjemmefra, mulighed for at dække sig ind (de kan jo bare gentage det de lige har hørt), men i et læringsperspektiv ser jeg en væsentlig fordel i at alle elever formulerer centrale pointer omkring teksten/emnet. Så husker de det nok bedre.

EP