Da jeg barn havde vi tre spillebøger. Hvert kapitel havde et nummer, og hvert kapitel endte med et par valgmuligheder: Vil du åbne døren, gå til nummer 17; vil du vende om, gå til nummer 3. Og sådan kunne vi selv sammensætte vores historie lige indtil vi døde eller fandt og vandt skatten. Hyperfiktionen har visse danske forfattere taget til sig, bl.a. Peter Adolphsen med Luboslev Havec. På nettet findes hyperfiktionen også i flere varianter. Caitlin Fishers ’These Waves of Girls’ er et eksempel på en ret avanceret elektronisk hyperfiktion. Hvad med at bruge ideen i undervisningen og lade eleverne skrive en hyperfiktion sammen. Du kan jo bruge en wiki som platform. Start selv hyperfiktionen med et kapitel der ender med en, to eller tre valgmuligheder. Gør disse valgmuligheder til links i wikien, og bed eleverne skrive til. Hvert kapitel skal dog slutte med et par valgmuligheder der kan føre fiktionen videre. I kan i denne sammenhæng arbejde med sprog, tone og stil for på den måde at skabe en kohærent tekst, men I kan også vælge at lade netop de forskellige skrivestile fra eleverne være en litterær pointe.

EP