Øvelsen her er særligt egnet til svære sagprosatekster hvor læreren ønsker at sætte fokus på helt særlige begreber. Skriv en række sætninger der lægger sig tæt op ad lektien, men hvor centrale begreber er erstattet af blanke streger. Eleverne skal nu ved hjælp af den svære tekst udfylde de blanke streger. På denne måde trænes de i at nærlæse den svære tekst for at finde helt konkrete svar til de blanke streger. Der kan være stor fornuft i at lade dine sætninger følge teksten kronologisk, så eleverne ikke skal hoppe for meget rundt i teksten. Pointen med denne tekst er jo netop at slå centrale begreber fast, ikke at danne overblik over hele teksten. Jeg har et eksempel her på en skattejagt til sonet-opslaget fra M.H. Abrams: A Glossary of Literary Terms hvor eleverne går fra timen med en klar viden om de mest grundlæggende strukturer i sonetten. Du kan også finde min sonet-skattejagt under materialer.

EP