En variation af 7 Things You Don’t Need To Know About Me er en mundtlig sprogfærdighedsøvelse hvor eleverne finder to lidt underfundige eller overraskende sætninger om sig selv, og finder på én falsk sætning, som andre godt kunne forledes til at tro var sand. Når alle eleverne har to sande og en falsk sætning, placeres de i grupper af 3 eller 4. Nu læser én af eleverne i gruppen sine tre sætninger højt, og de andre i gruppen må nu stille alle mulige spørgsmål for at gennemskue hvilken sætning er falsk. Eleven med sætningerne skal naturligvis svare, men må lyve hurtigere end hest kan rende. Når resten af gruppen ikke længere kan finde på spørgsmål, eller mener at de har gættet den falske sætning, må de afsløre deres mistanke til den falske sætning, og gætter de korrekt, får de et point. Det er nu den næste elev i gruppens tur til at læse sine sætninger.

EP