Del klassen i to. Halvdelen er forfattere, halvdelen er journalister på et radioprogram der interviewer forfattere. Journalisterne forbereder et fornuftigt sagligt interview – forfatterne forbereder sig på hvad de vil sige i et interview. Når de har forberedt sig, mødes de og stiller og besvarer spørgsmål. Øvelsen er en god induktiv tilgang til tekstlæsning, og I kan selvfølgelig bagefter samle op på klassen ved at spørge de forskellige journalister hvad de fandt ud af om deres forfatter. Eller du kan decideret bede eleverne tilrettelægge og producere udsendelsen (inklusiv interview) i en podcast.

EP