’Broadcast yourself’ lyder sloganet fra Youtube. Få eleverne til at optage en lydfil, en billedserie, eller et videoklip med sig selv hvor de præsenterer et emne. Det kunne f.eks. være et kapitel fra grammatikbogen, en tekst I har læst, en introduktion til et nyt emne I skal i gang med, eller noget helt andet. Når lydfilen eller videoklippet er færdigt, lægges det enten i klassens e-læringsplatform, uploades til Youtube (som godt nok kræver at man har et gratis log-in. Det skal I øvrigt siges at den uploadede fil kan begrænses til at kun 25 personer kan se filen. Dette betyder at hele verden ikke nødvendigvis behøver at få adgang til videoklippene) eller lægges et andet sted hvor klassen har adgang. Fordelen ved at lave denne form for præsentation frem for den klassiske mundtlige fremlæggelse er at alle elever har mulighed for at gense eller genhøre filen til eksamenslæsning. Fokus i denne opgave ligger både på en korrekt forståelse af emnet og på den klare præcise formidling.

EP