Det er meget let at kopiere et stykke tekst ind i Smartboardet, og det giver eleverne mulighed for konkret at strege under i teksten (med forskellige farver til forskellige pointer) og bevise deres påstande. Arbejder de med en længere tekst, kan du jo udvælge nogle centrale passager og lægge dem ind i boardet. Få eleverne til at fremlægge deres besvarelser af arbejdsspørgsmål til disse tekststeder oppe ved boardet hvor de skal understrege, skrive nøgleord og på anden måde illustrere deres pointer. Til sidst kan I selvfølgelig gemme det hele – som noter for hele klassen – i PDF-format så alle kan læse det.
Du kan også bede eleverne lave annoterede tekster ved at bede dem markere centrale ord eller passager og derefter forklare passager (eller ord, hvis du f.eks. vil lave en mundtlig gloseliste) i en lydfil, som I vedhæfter det markerede. Du kan se hvad jeg mener her:

EP