En kollega har givet mig ideen her fra et kursus. Hvem der er ophavsmanden til ideen, er jeg ikke helt klar over, men jeg synes den lyder rigtig interessant og glæder mig til selv at afprøve den næste gang jeg skal undervise i f.eks. narrative strukturer eller bare have en hurtig mundtlig sprogfærdighedsøvelse til mine elever i engelsk.
Eleverne får et ark med en masse forskellige tilfældige ord. Bed eleverne sætte cirkler om 4 ord de lægger mærke til, og bed dem nu give deres ark med de 4 omcirklede ord til naboen.
Naboen skal nu skrive en lille historie med en begyndelse, en midte og en slutning hvori de fire ord indgår. Det var øvelse 1.
Eller bed eleverne, når de har fået naboens ord, løse et problem som f.eks. Danmarks ringe score på PISA-undersøgelser eller den stigende grove kriminalitet eller danskernes manglende engagement i demokratiet eller noget helt helt andet. Eneste regel er at mindst 3 af de fire omcirkelede ord skal indgå i problemløsningen. Dette kunne være en fin sprogfærdighedsøvelse.

EP