En af grundene til overhovedet at blogge om undervisning er at det nogle gange kan være usigeligt svært at finde på flere måder at undervise på. Man synes hele tiden at vende tilbage til de samme strategier, og det keder måske både elever og lærer. Så hvorfor ikke spørge eleverne hvordan de gerne vil undervises i et bestemt emne? Det er selvfølgelig en del af bekendtgørelsen af eleverne inddrages i planlægningen af faget, men for de fleste af os begrænser det sig nok til nogle emner, de har lyst til at arbejde med. Her tages elevmedbestemmelse et skridt videre, og eleverne får simpelthen lov til at bestemme både arbejdsformer og indhold til et bestemt emne. Det kræver selvfølgelig at læreren har et lidt bredere repertoire af materialer til emnet, men med en film, et par hjemmesider og nogle billeder kommer man langt. Ved at lade eleverne skyde løs fra hoften om hvad de kunne tænke sig, og ved ganske præcist at efterleve det, er chancen der for at eleverne føler et noget større tilhørsforhold til emnet og derfor også har en større læringsmotivation.

Kunne man ikke også forestille sig at eleverne ikke behøver at arbejde på samme måde eller med de samme materialer? Jo, det vil kræve en større forberedelse, men måske kan man blot prøve at tænke de samme materialer ind i forskellige former. F.eks. kan man lade eleverne vælge om de vil arbejde med arbejdsspørgsmål i grupper eller på klassen i en klassediskussion. Du kan sende grupperarbejderne ud med arbejdsspørgsmålene og bede dem uploade deres svar på jeres e-læringsplatform hvor du så evt. kan kigge svarene igennem senere eller evt. samle op ved at lade en elev fra klassediskussionen sætte sig sammen med en elev fra gruppearbejdet og lade dem udveksle svar på de forskellige spørgsmål.

I grammatik-undervisning kunne du f.eks. forberede 3 lærerforedrag om et grammatisk problem og 3 tilhørende arbejdsopgaver samt en mulighed for at arbejde med en lille tekst som evt. skal gennemgås i det følgende modul. Du kan så fortælle eleverne at de skal høre mindst 2 af foredragene (de to som er mest relevant for deres niveau), lave de tilhørende øvelser og aflevere dem. I materialer ligger der et eksempel på strukturering af en sådan time (Workshopplan – eleverne vælger selv).

Variationen af at lade eleverne bestemme arbejdsformer og indhold kunne være at dele eleverne ind i mindre grupper der hver skal stå for at undervise en time i et underemne. For rigtig mange elever giver det en solid læring at skulle videreformidle.

EP