I arbejdet med romaner – eller bare andre lærebøger – kan I jo læse forsiden inden læsningen går i gang. Tag f.eks. en stak nye romaner med, og del eleverne ind i par. Hvert par vælger en roman og studerer nu forsiden grundigt. Hvordan kan man karakterisere forsiden, hvordan passer det med titlen, hvad forventer de romanen handler om, og så videre? Udvid øvelsen ved at lade eleverne læse den første side i romanen og se om en karakteristik af sprog og tone passer med forsiden og deres forventninger. Saml op ved at lade eleverne præsentere forsiderne for hinanden. Øvelsen kan sagtens kombineres med Lav et møde med redaktøren, og den skærper altså elevernes blik for titler, såvel som den træner almindelig billedanalyse.

EP