Hvis du skal i gang med et nyt emne, kunne det måske være en ide at vise en PowerPoint eller et diasshow (evt. ledsaget af et stykke musik) med billeder der er relevante for emnet. Få eleverne til at skrive et par stikord til hvert billede, og efter endt show skrives alle stikord op på tavlen. Brug som lærer stikordene fra eleverne til at gøre rede for nogle af de tematikker der vil komme til at dominere emnet. Ja, det er et sats at netop de stikord eleverne finder på, er stikord der er grundlæggende for emnet, men med de rigtige billeder er sandsynligheden stor. Brug f.eks. Dracula-billeder, Frankenstein-billeder, billeder af Marilyn Mason, af forfaldne slotte og Skriget af Edward Munch som en introduktion til emnet ’The Gothic’ i engelsk.
Du kan også gøre øvelsen lidt mere sproglig/grammatisk ved at dele eleverne ind i grupper hvor een gruppe kun må skrive adjektiver der knytter sig til billederne, een gruppe verber og måske een gruppe med substantiver…

EP