I stedet for at udlevere det klassiske spørgsmålsark kan det være en fordel at klippe spørgsmålene ud og proppe dem i en hat eller et krus. Eleverne plukker et spørgsmål ad gangen. Det øger fokus på det enkelte spørgsmål, men tager selvfølgelig den logiske struktur ud af tilgangen til spørgsmålene, så øvelsen egner sig nok bedst til spørgsmål på de øverste taksonomiske niveauer, og til spørgsmål der ikke er afhængige af hinanden.
Du kan jo også bede eleverne hver skrive et centralt spørgsmål til teksten, som de så kan proppe i kruset. Herefter fordeles spørgsmålene mellem eleverne (og man må selvfølgelig ikke trække sit eget). Disse besvares først individuelt eller i par, og svaret præsenteres efterfølgende på klassen. Alternativt har jeg god erfaring med at sætte eleverne i en rundkreds midt i lokalet og nu skiftes til at trække et spørgsmål og læse det højt. Den der svarer, trækker det næste spørgsmål og læser dette højt. Rundkredsen er god til at skabe fokus.

EP