Giv eleverne en fornemmelse for hvilken rolle rytmen spiller for et digt eller en anden tekst. Lad dem poetry-slamme teksten for hinanden. Øvelsen fungerer fint med Vølvens Spådom hvor allitterationer, gentagelser og mundret rytme er dominerende. Øvelsen kan bruges på en måde så den øger forståelsen af en svært forståelig tekst gennem en mere induktiv tilgang.
I rap-genren kan du evt. lade dig inspirere af PerVers’ version af Guldhornene, som du kan høre i Skønlitteratur på P1s udsendelse fra d. 1/1 2011. Du kan måske bede eleverne sammenligne denne version med Poul Reumerts.

EP