Mine bedste timer (og det tror jeg eleverne vil være enige med mig i) er når alle har været i gang hele timen. I dag og med næste indlæg kommer fem forslag til øvelser som ikke giver meget plads til at eleverne kan læne sig tilbage og tænke på andre ting end undervisningen. Noget er måske nok gentagelse, men: Repetitio est mater studiorum. Så her kommer de:

1) Stationer
Del klasserummet ind i flere forskellige stationer, f.eks. en diskussionsstation med en række spørgsmål eleverne kan diskutere på fremmedsproget, en grammatikstation med øvelser på SMARTBoardet, en lærerstation hvor du gennemgår et grammatisk problem eller noget andet, en oversættelselsstation hvor eleverne skriver oversættelser der bagefter afleveres til dig, og en hurtigt-sig-et-ord-station hvor eleverne træner gloser. Del eleverne ind i grupper som rykker fra station til station efter 5-10 minutter. Stationer kan også bruges til mere klassisk tekstlæsning hvor man ved den ene station finder ud af noget biografisk om forfatteren; ved næste station planlægges en lille dramatisering af teksten; på en station besvares klassiske arbejdsspørgsmål omkring karakterer og miljø; en station arbejder med en færdig tolkning som eleverne skal forholde sig til osv. Een ting er sikkert, i en stationstime er der ingen der når at kede sig.

2) Eleverne laver opgaver til hinanden
Få eleverne til at lave f.eks. grammatikopgaver til hinanden med udgangspunkt i dagens tekst og det grammatiske problem I er ved at gennemgå, eller med udgangspunkt i de stile de lige har afleveret. Ved sidstnævnte kan du jo bede eleverne lave en øvelse til et grammatisk problem som de selv ofte kommer til at lave fejl i. Når eleverne har lavet deres øvelser (og det kan være et lille spil, en SMARTBoardøvelse, en indsætningsøvelse på papir…), kan du så bestemme om alle skal lave alle øvelser, og I derfor tager et par øvelser hver time efterfølgende, eller om du vil dele dem ind i mindre grupper hvor de løser hinandens opgaver. Eller om eleverne måske kan vælge sig ind på de opgaver de selv mener at få mest ud af. Princippet kan også sagtens bruges til f.eks. dansk hvor eleverne kan lave opgaver omkring forskellige tekster eller perioder. Jeg skal f.eks. til – efter at have stjålet ideen fra en kollega – at lade mine elever undervise hinanden i Millennium-litteratur i dansk: Jeg deler eleverne ind i mindre grupper af ca. 4 hvor hver gruppe får en tekst, som de skal forberede en 45-minutters undervisningstime til. Alle tekster optræder to gange, så i undervisningsmodulerne deles klassen i to halvdele så eleverne kun skal undervise ca. 10 elever. Vi kommer således igennem 4 tekster på to moduler (á 90 minutter), og det er eleverne selv der styrer.

3) Den stressede brainstorm
Jeg er ikke normalt meget for at sige at jeg har taget en ide fra Kagans Cooperative Learning (fordi jeg i bund og grund mener at mange af øvelserne er tænkt før, og jeg har sandelig også selv brugt flere af disse øvelser længe før de fik navne), men ikke desto mindre er den stressede brainstorm inspireret herfra. Giv eleverne et spørgsmålsark med mange spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer til en tekst/et billede. Bed nu eleverne besvare 3 spørgsmål på fire minutter (det skal kun lige akkurat kunne lade sig gøre hvis de virkelig virkelig er hurtigere og skarpe). Når tiden er gået, har I rigtig mange umiddelbare svar til mange forskellige af spørgsmålene, og selvom eleverne ikke nåede at leve helt op til opgavekravet, så har de i de fire minutter været dybt koncentrerede og fået en masse ned på papir. Herefter lover jeg at der vil være meget mere gang i diskussionen fordi den umiddelbare tilgang til teksten/billedet eller hvad det nu var, giver plads til alle.

EP