To ideer mere til måder at få aktive elever på:

4) Forskellige lektier
Giv eleverne forskellige lektier hjemmefra, således at de skal bruge hinanden til at få det fulde billede. Giv f.eks. alle eleverne et langt spørgeark med ‘find en der…’-spørgsmål til teksten, og lad så eleverne gå rundt og finde nogen der kan besvare spørgsmål til dagens tekst som de ikke selv kender svaret på. Dette kunne især egne sig godt til litteraturhistorisk baggrundslæsning, men jeg har også gjort det med succes i egentlig læsning af skønlitteratur, når der har været tale om en længere tekst, hvor jeg så har kunnet bede elever fokusere særligt på forskellige dele. Pointen er i hvert fald følgende: Hver elev er ansvarlig for at kunne besvare spørgsmål for sin del, og øvelsen gør at alle bliver nødt til at snakke med alle (eller i hvert fald mange), og alle er i gang, fordi opgaven ikke kan løses alene.

5 )Strukturerede parøvelser
Strukturerede parøvelser holder også eleverne i gang og koncentrerede, men jeg har ikke lige noget forslag til hvordan vi strækker det ud over et helt modul (medmindre man konverterer øvelserne til stationstræning og skifter mellem forskellige små øvelser og forskellige partnere). En struktureret parøvelse kunne f.eks. være half-a-crossword hvor eleverne sidder med hver deres del af et krydsord og skal spørge hinanden efter informationer for at kunne løse krydsordet (du kan se eksempler på half-a-crossword til engelsk – og mange andre snakkeøvelser – på ELTgames). En anden struktureret parøvelse kunne være 45-sekunders diskussionen hvor den ene i parret får 45 sekunder til uafbrudt at tale om et emne, et spørgsmål til teksten eller noget helt andet, og partneren herefter får 30 sekunder til at kommentere, og endelig får de hver især 60 sekunder til at skrive noter til det de lige har diskuteret. Herefter kan de jo begge rykke en plads til højre og få nye partnere til næste spørgsmål. En variation til dette kunne også være at give den ene i parret en sekretærfunktion og bede vedkommende skrive alt det ned som ‘taleren’ svarer på et spørgsmål i et givent tidsrum. Eleverne er på denne måde alle aktive på en anden måde end i den klassiske klassedialog, og bruger man nogle af disse øvelser forud for en klassedialog, tror jeg på at flere elever er rustet til netop at deltage i den klassedialog.

EP