Jeg stjæler igen en ide fra min kollega (tak til Hep), som har hørt om denne evalueringsmetode på et kursus.
Vis eleverne evalueringsspørgsmålene på en PowerPoint eller lignende, og spørgsmålene skal her være ‘i hvor høj grad’-spørgsmål.
Bed eleverne rejse sig, finde en partner og stille sig med ryggen til hinanden. De viser nu med hænderne i hvor høj grad de synes dit spørgsmål er opfyldt. Så vender dig sig med front mod deres partner, og her kan de så sammenligne – helt fysisk – deres vurdering. De kan nu mundtligt diskutere hvorfor den enes hånd er over hovedet, mens den andens er ved navlen. Eller hvorfor mon deres hænder er lige ud for hinanden. De kan jo evt. skifte partner ved hvert spørgsmål.
Når de har diskuteret alle spørgsmålene i par, kan I tage en opsamling på klassen hvor du skriver noter. Det at diskutere med en med-elev først kan nuancere svaret inden de skal videreformidle det til dig.

EP