Ja, dette her indlæg minder måske nok lidt om at tone timen op eller ned, men det her kan jo bruges til at samle op på en læst lektie. Alle elever skriver et eller to centrale stikord fra lektien, og i små grupper bruger de nu hinandens stikord til at lave en lille resume af lektien. Eller de skal nu individuelt skrive et lille resume af dagens lektie hvori alle stikordene indgår.
Eller leg med genren: Bed dem skrive en lille novelle eller et lille digt som kredser om lektiens tema, og alle stikordene skal indgå.
EP