Den 2. maj er jo blevet officiel hjemmearbejdsdag, og hvis I nu også gør skoledagen til hjemmearbejdsdag – og undervisningen skal gøres virtuel – kan du måske bruge Voxopop som basis for en online diskussion. Jeg har ikke selv prøvet programmet af endnu med en klasse, men ser bestemt muligheder i det. Jeg forestiller mig at man kan oprette en ny ‘talkgroup’ (og programmet kræver så at du opretter dig som bruger – og at eleverne også gør det), og at man som lærer kan lave det første indlæg. Her kan man f.eks. stille nogle spørgsmål til en tekst, som eleverne så kan besvare mundtligt i ‘talkgroup’en’. Man kan derudover gøre det til en regel at hvert indlæg skal forholde sig til de andre indlæg, således at ingen indlæg bare bliver gentagelser af det samme.
Man må også kunne bruge programmet i fremmedsprogsundervisning hvor man kan bede eleverne udvikle samtaler omkring bestemte emner eller fra bestemte situationer. Eller brug programmet til et mundtlighedsforløb i dansk hvor hvert indlæg er en lille tale (som skal indeholde udvalgte elementer fra diverse kommunikationsstrategier) for eller imod et bestemt emne. Jeg ser mange muligheder i programmet i forbindelse med virtuel undervisning, som alt for ofte (synes jeg) bliver til skriftlige besvarelser af stillede opgaver. Her har man altså muligheden for at indgå i mundtlig dialog. Skriv endelig en kommentar hvis du har erfaringer med programmet, får erfaringer med programmet – eller bare har en lille kommentar til mig og bloggen.

EP