En kollega spurgte mig i dag om jeg havde brugt sitcoms i min undervisning, og det har jeg faktisk. Jeg har kørt et par mindre forløb om sitcoms, og det meste af den ide har jeg fået af min bror (ligesom det er ham, der har produceret det publicerede materiale), så tak til ham.
Sitcoms kan være en god indgangsvinkel til at få nogle af de medietekniske begreber på plads, som vi som engelsklærere nu også skal undervise i, men dette kan vel også sagtens kopieres til danskundervisningen. Jeg startede forløbet med at gennemgå nogle forskellige virkemidler for humor, og inspirationen hertil har jeg hentet fra Folger Shakespeare Library, en time om Twelfth Night , som de desværre har slettet igen. (Men scroll ned, og hent det vedhæftede dokument på siden). Jeg bad eleverne slå alle disse begreber op i deres Oxford Advanced Learner’s Dictionary, så de var i stand til både at forklare begreberne og måske endda give et eksempel.
Herefter brainstormede vi på hvilke elementer en sitcom skal indeholde. Da vi havde alle de centrale elementer på tavlen, gennem gik vi filmiske virkemidler og plotstrukturer der knytter sig til sitcoms. Vi så et afsnit af Friends hvor eleverne havde fokus på hvilke elementer af humor der kom til udtryk i afsnittet, og også om afsnittet levede op til ’den klassiske sitcom’ (ud fra de begreber vi havde fundet frem til i brainstormen). Herefter så vi et afsnit af ’The Office’ som en noget mere ukonventionel sitcom.
Til sidst fik eleverne til opgave selv at ’pitche’ en ide til en sitcom (se opgaven i det tilhørende materiale), som de skulle fremføre på klassen.
Man kan – udover at træne disse begreber for humor og begreber for filmiske virkemidler – træne storytelling, træne plotstrukturer, træne mundtlig fremlæggelse, træne IT-kompetencer, træne storyboarding og sikkert mange flere ting som jeg slet ikke har tænkt på. Du kan finde en kort skitseret plan over indhold for forløbet samt den afsluttende kreative opgave under materialer.
Min kollega fortalte i øvrigt at han bad sine elever om at skitsere forløbet, og det synes jeg faktisk var en knaldgod ide, som jeg selv vil til at praktisere lidt oftere (som et led i mere elevmedbestemmelse): Få eleverne til at skitsere arbejdsformer, materialer og andet inden I går i gang med et nyt forløb. Så har du lidt inspiration til hvordan du kan tilrettelægge forløbet.

EP