Efter en smule research rundt omkring er jeg nu kommet frem til 5 ideer til hvad digital storytelling kan bruges til i undervisningssammenhænge. Mere om det senere. Først en lille introduktion.

Og her burde jeg så have en lavet en lille video med min personlige vinkel på digital storytelling, for det er netop det DS er: Den personlige vinkel. Men jeg sidder lige og er helt høj af den lækre lyd på det klikkende tastatur i OmmWriter, så det bliver herfra at du får forklaringen på digital storytelling i dag. Altså, DS er den personlige formidling af et emne, som søger at bruge klassiske fortælleteknikker til at fastholde tilhørerens opmærksomhed, blandet med nogle mere moderne teknikker så som lyd, billeder og video.
Her er hvad jeg tænker at digital storytelling kan bruges til:

  1. Lav en lækker video til dine elever (ikke mere end 5 minutter) der præsenterer et emne I skal i gang med. Se f.eks. Englishteacherguy’s video til introduktionen af begrebet Gothic Horror. Fordelen er at du kan give eleverne linket til filmen bagefter, så de kan gense den inden eksamen. Og så er det en rigtig fin variation til lærerforedraget.

  2. Erstat elevpræsentationer med digital stories, som både fremmer elevernes kreativitet og gør præsentationerne mere interessante. Få f.eks. eleverne til at lave digital stories over deres selvvalgte værker i dansk (en digital litterær analyse), eller over et emne I har læst i engelsk, som de igennem digital stories skal repetere til eksamen. Altså, her kan alt jo gøres til digital stories.
  3. Lav ganske korte digital stories over den samme tekst fra forskellige perspektiver. Del klassen ind i grupper og få elever til at lave en digital story over Animal Farm fortalt fra hhv. Snowball og Napoleons perspektiv. Eller hvad med (i forbindelse med f.eks. Animal Farm og filmen Thank You for Smoking) at få eleverne til at producere små propagandavideoer omkring et emne. Du kunne jo også, i forbindelse med et emne om sitcoms eller en anden tv-genre, bede eleverne producere trailere til deres sitcoms.
  4. Få eleverne til at lave en dokumentarfilm over en studietur. Bed eleverne tage masser af billeder, optage filmklip og interviewe lokalbefolkningen på studieturen, og få dem så til at sætte det sammen til en dokumentarfilm, når I kommer hjem. Der bør nok være et bestemt fokus, f.eks. at man skal dokumentere hvordan nogle forskellige bydele adskiller sig fra hinanden.
  5. Måske kan eleverne lave en personlig digital story over et emne I har arbejdet med som en aflevering. Her ville de så skulle forklare hvordan de opfatter teorien, og hvordan denne kan anvendes på de materialer I har arbejdet med. Ved at gøre dette til en aflevering får du en god mulighed for at se hvor der måske stadig er huller i deres viden, og hvor du så skal sørge for at få samlet op. Du kan evt. udgive de sikreste stories på en klasseblog.

Fordelene ved digtal stories er at eleverne får lov til at bruge nogle kreative kompetencer (og nogle IT-kompetencer), som måske ikke er i spil på samme måde i deres daglige arbejde. Ulempen er at den anvendte tid i min erfaring ikke altid står mål med produktet. Men jeg tror også på at jo mere træning både jeg og eleverne får i at gå til disse projekter, jo bedre bliver jeg til at regulere rammerne, og jo hurtigere bliver eleverne til at få flotte produkter fra hånden.

Og nu til linkene:

Dvovler kan eleverne lynhurtigt lave deres egen lille film på en enkelt scene med to karaktererne og et par replikker.

Bitstrips kan eleverne lave små tegneserier der fortæller deres historier.

Windows Movie Maker følger med Office-pakken, ligesom iMovie kommer med Apple-produkter.

Der er altså rigtig mange muligheder, så et af de bedste tips jeg kan give er at klikke ind på Livebinders, som har samlet et helt ressourcerum til Digital Storytelling.

EP