padletTidligere postede jeg et indlæg om Padlet, og efter lidt mere research og lidt flere tanker kommer her lidt flere ideer til hvordan du ellers kan bruge Padlet i din undervisning. Men allerførst skal jeg lige forklare hvorfor jeg synes Padlet (eller online sticky notes generelt) er interessant(e). For det første gør værktøjet det muligt at arbejde synkront. For det andet er Padlet-posts uafhængige af baggrunden hvilket betyder at de enkelte indlæg uden videre kan flyttes rundt på skærmen (dette betyder at man kan sortere indlæggene som i et mindmap). For det tredje kan man både lægge billeder, videoklip og tekst ind på Padlet. For det fjerde er det gratis. Og endelig behøver man ikke oprette en konto for at kunne deltage på en væg (men oprettelsen af en væg kræver log-in).
Her kommer forslagene:

 1. Giv eleverne et emne, og bed dem hver især skabe en væg med relevante materialer til dette emne. Dette kunne f.eks. være perioder i dansk (litteratur)historie, som kan bruges til revision af et dansk-historisk-oversigtsforløb.
 2. Del eleverne ind i grupper og bed grupperne skabe hver deres væg hvor de skriver kommentarer (og evt. samler andre materialer) der beskriver et område inden for tekstanalysen af en given tekst (altså, en gruppe kan skrive kommentarer til en karakteristik af hovedpersonen, en gruppe kommentarer på en væg om miljø, en gruppe laver en væg der perspektiverer novellen til den litteraturhistoriske samtid osv.)
 3. Giv eleverne et grammatisk emne hver (eller i grupper) hvor de med de relativt korte indlæg Padlet tillader (vist nok 160 anslag) skal give grundreglerne for det grammatiske fænomen, undtagelser, finde links til online øvelser, selv lave nogle fejlsætninger hvor det grammatiske fænomen indgår osv.
 4. Brug Padlet til en brainstorm hvor alle kan skrive små umiddelbare indtryk eller kommentarer til en tekst eller til de arbejdsspørgsmål du har udleveret til en tekst. Alle disse indlæg kan så senere flyttes rundt og organiseres som et mindmap.
 5. Som evalueringsredskab: Bed eleverne skrive indlæg om undervisningen (eller som svar på nogle konkrete ting du gerne vil vide om undervisningen) på Padlet. Deres svar kan bruges som udgangspunkt for en efterfølgende samtale. Og du kan bede eleverne komme med fremadrettede forslag til hvad undervisningen bør indeholde (her kan de evt. linke til billeder, videoer, links eller andet, de kunne tænke sig at arbejde med i undervisningen omkring et bestemt emne).
 6. Sæt fokus på dagens nye ord med Padlet. Bed eleverne skrive de nye ord de hører i løbet af timen på Padlet sideløbende med at undervisningen er i gang. Når timen er ved at være ved vejs ende, kan I kigge på væggen og definere/repetere gloserne (og skrive forklaringerne til).
 7. Brug sticky notes som platformen for besvarelser på en IT-skattejagt (find et billede af …., find et citat fra…., find en statistik der viser…)
 8. Saml spørgsmål fra eleverne til en tekst på Padlet. Bed eleverne forberede 3 spørgsmål hver til en tekst, og få dem til at skrive dem ind i Padlet. Herfra kan I let sortere dem således at flere spørgsmål der går på det samme, kan reduceres til et, og I kan organisere spørgsmålene i en logisk rækkefølge så redegørende spørgsmål står først, herefter de analyseorienterede spørgsmål og til sidst de fortolkende.
 9. Giv eleverne en ny glose, og bed eleverne poste sætninger som anvender glosen på Padlet.
 10. Hvis eleverne har produceret podcasts eller vodcasts omkring et bestemt emne, kan du meget let og elegant samle alle produkterne i en fælles klasseportefølje her i Padlet.
 11. Genopfrisk og træn idiomer ved at lade eleverne poste alle de idiomatiske udtryk de kan huske og evt. finde billeder eller lave sætninger der indeholder udtrykket.Det var 11 hurtigere, hulter til bulter. Let me know, how it goes! Og god påske herfra!
EP