En måde at udvide ordforråd på er selvfølgelig ved at træne affikser. Kender man stammen, giver affikser jo pludselig mulighed for helt nye gloser (susceptible, acceptable, receptible – læg også mærke til suffikset her, som jo også giver nogle muligheder som jeg kommer tilbage til).
Jeg har lavet et par smartboardfiler hvor eleverne skulle træne at lave antonymer med præfikser (så det hele ikke bare bliver ’un’), og selvom denne Smartboardøvelse kun lige tager fem minutter for eleverne at løse, giver den alligevel mulighed for efterfølgende diskussion og et fundament man kan bygge videre på.

Efter at have diskuteret de negerende præfikser, laver jeg så denne næste Smartboardøvelse. Konceptet er det samme, men her repræsenterer præfikserne end anden betydning end ’at være eller ikke at være’. En måde at gå videre med dette arbejde på er at dele affikserne ud til eleverne og give dem nogle minutter hvor de så skal komme på så mange ord som muligt der er dannet med disse affikser. Diskuter herfra hvad de forskellige affikser betyder.

Et par forslag til gode affikser at diskutere på engelsk kunne være -ible/-able, -or/-er, per-, sub-, trans-, inter-, ab-, circum-, ante-, -ism, -ist, -ify, -ise bare for at nævne nogle få.
Måske kan eleverne endda få lov til at udøve lidt sproglig kreativitet ved selv at opfinde ord med relevante affikser.

EP