I stedet for at finde eller opfinde tekststykker der indeholder alle oversættelsesfælderne, så brug dobbelte oversættelser som også kan bruges til at understrege forholdet mellem modersmålet og andet-/fremmed-sproget.

Giv eleverne et lille uddrag af en tekst (på fremmedsproget) I skal til at arbejde med på klassen – eller faktisk helst to uddrag: Et forskelligt til hver anden elev/par/gruppe. Bed dem oversætte tekststykket til dansk. Det skal overholde de gængse regler for oversættelse: være genuient dansk, men samtidig lægge sig så tæt op ad orginalen som muligt. Når de er færdige, bytter de deres danske tekster med en gruppe der oversatte det andet tekststykke, og oversætter nu tilbage til fremmedsproget. Til sidst sammenlignes med den oprindelige tekst, og forskelle (og evt. fejl) diskuteres.

EP