Træn elevernes forståelse for betydningen af metrik, troper og figurer i lyrik ved at give dem enderimene til et digt og bede dem fylde resten ud. Du kan binde opgaven yderligere ved at give dem nogle troper og/eller figurer der skal indgå i digtet, sige at digtet skal skrives i jamber, trokæer, anapæster, daktyler eller noget andet, og hvor mange af disse skal indgå. Du kan også evt. give dem titlen på digtet til inspiration. Brug f.eks. Morten Nielsens ’Foraarets Horisont’. Brug elevernes egne pasticher til at åbne op for analyse og fortolkning.
EP